MTB tankodrom OLDŘICHOV 2024, 6. ročník

09.02.2024, 12:09

MTB tankodrom 2024, 6. ročník

Termín: 5.5.2024
Místo: Oldřichov u Písku (GPS 49.3192889N, 14.1095319E)

Pořadatel: Junior cycling projekt team, z.s.

Ředitel závodu: Petr Koblic, MOBIL – +420733321821, EMAIL – petr.koblic@juniorcycling.cz
Start: v 09:30 hodin dětské kategorie do 14-ti let, trasa A ve 13:00 hodin, trasa B ve 13:10 hodin.
Kancelář: Na hřišti u Oldřichova

Prezence na místě: maximálně 45 min. před startem kategorie

  • – od 8:00 do 09:30 hodin prezence dětí do 14ti let
  • – od 10:00 do 12:15 hodin prezence kadetů, juniorů, mužů a žen

Pořadí startů dětských kategorií (orientační!):
9:30 – M14, Z14
10:10 – M12, Z12
10:45 – M10, Z10
11:10 – M8, Z8
11:30 – M6, Z6
11:50 – M4, Z4 (odrážedla)

KATEGORIE:

Trasa A (4 okruhy – 50km)
MA18–29 … muži 18 – 29 let (rok nar. 1995–2006)
MA30–39 … muži 30 – 39 let (rok nar. 1985–1994)
MA40–49 … muži 40 – 49 let (rok nar. 1975–1984)
MA50 … muži 50 a více let (rok nar. 1974 a dříve)
ZA18–29 … ženy 18 – 29 let (rok nar. 1995–2006)
ZA30–39 … ženy 30 – 39 let (rok nar. 1983–1994)
ZA40 … ženy 40 a více (rok nar. 1984 a dříve)

Trasa B (2 okruhy – 25 km)
MB15–18 … junioři 15 – 18 let (rok nar. 2006–2009)
MB19–39 … muži 19 – 39 let (rok nar. 1983–2003)
MB40–59 … muži 40 – 59 let (rok nar. 1963–1984)
MB60 … muži 60 a více let (rok nar. 1964 a dříve)
ZB15–18 … juniorky 15 – 18 let (rok nar. 2006–2009)
ZB19–35 … ženy 19 – 35 let (rok nar. 1989–2005)
ZB36 … ženy 36 a více let (rok nar. 1988 a dříve)
TD … tandemy

Závody dětí:

Z4 … odrážedla děvčata do 4 let (rok nar. 2020 a později)
M4 … odrážedla chlapci do 4 let (rok nar. 2020 a později)
Z5–6 … děvčata do 6 let (rok nar. 2018 a později)
M5–6 … chlapci do 6 let (rok nar. 2018 a později)
Z7–8 … děvčata 7 – 8 let (rok nar. 2016–2017)
M7–8 … chlapci 7 – 8 let (rok nar. 2016–2017)
Z9–10 … děvčata 9 – 10 let (rok nar. 2014–2015)
M9–10 … chlapci 9 – 10 let (rok nar. 2014–2015)
Z11–12 … mladší žákyně 11 – 12 let (rok nar. 2012–2013)
M11–12 … mladší žáci 11 – 12 let (rok nar. 2012–2013)
Z13–14 … starší žákyně 13 – 14 let (rok nar. 2010–2011)
M13–14 … starší žáci 13 – 14 let (rok nar. 2010–2011)

M14 – 5× černý okruh (cca 14,0km)
Z14 – 4× černý okruh (cca 11,2km)
M12 – 4× černý okruh (cca 11,2km)
Z12 – 3× černý okruh (cca 8,4km)
M10 – 4× modrý okruh (cca 8,8km)
Z10 – 3× modrý okruh (cca 6,6km)
M8 – 2× modrý okruh (cca 4,4km)
Z8 – 1× modrý okruh (cca 2,2km)
M6 – 1× zelený okruh (cca 1,5km)
Z6 – 1× zelený okruh (cca 1,5km)
M4 – cílová rovinka (cca 150 metrů)
Z4 – cílová rovinka (cca 150 metrů)

Startovné:

  • Pro předem přihlášené do závodu:
  • – děti do 14ti let 100,–Kč
  • – kadeti a junioři 150,– Kč
  • – muži a ženy 350,–Kč
  • Bez ON-LINE přihlášení do závodu:
  • – děti do 14ti let 150,–Kč
  • – kadeti a junioři 200,–Kč
  • – muži a ženy 450,–Kč

Přihlášky: www.maraton.cz

Závodníci smí absolvovat závody pouze na horských, krosových nebo trekingových kolech. Závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových a gravelech, nebude start povolen.

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podaná přihláška účastníka celého seriálu nebo jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.

Účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb
závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.
zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu
Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do každého závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu).

Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jím určenou osobou).

Start závodníka mladšího 16 let na trati A není možný.

Vzhledem k omezenému prostoru je parkování nejvhodnější podél nové výstavby směrem na Písek (viz mapka PARKING) a nebude povoleno rozvinutí týmových stanů.

Zdravotní zabezpečení – zdravotnice na místě závodu, případně ZZS Písek.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn oproti rozpisu.