Co je to talent...

22.09.2018, 06:12

Když se řekne, že má někdo talent – jak se to může pochopit? Jak toto „slovo“ vlastně vzniklo? Původní význam tohoto termínu můžeme hledat velice dávno. Talent (z řeckého talanton), česky hřivna, může označovat velkou starověkou váhovou a peněžní jednotku. V novodobé historii je talent (schopnost) vnímán jako mimořádná vrozená vloha, druhý stupeň rozvinutí schopností (1. nadání, 2. talent, 3. genialita). Pokud tedy někoho označíme, že má talent, můžeme také říci, že má určité bohatství…
Ve sportovní terminologii se s označením talent setkáváme velice často. Někdo velkého sportovního „bohatství“ od pánaboha naděleno moc nemá, ovšem svojí pílí a vytrvalostí může dosáhnout i na nejvyšší mety. Druhý je skvělý sportovní talent ve všem na co sáhne, ale svoje „bohatství“ jednoduše promrhá…