CYKLOKROUŽKY.cz již také v Písku

17.12.2018, 19:23

Cyklokroužky vznikly jako jedna z aktivit Cycling Talent Project z.s. v roce 2011. První kroužek roztočil svá kola 26. 4. 2012 pod názvem Cyklokroužek Chodovická a další vznikaly v lokalitách Louny, Slaný, Český Krumlov, Aš, Žatec a také v Praze. Od prosince letošního roku začíná tento projekt realizovat sportovní lekce pro děti i v Písku a je otevřený všem. I těm, co nemají žádné vyšší sportovní cíle.

Cyklokroužky vznikly jako jedna z aktivit Cycling Talent Project z.s. v roce 2011. Jeho zakladateli byli Radomír Šimůnek ml. a Jaromír Friede. Oba navázali na myšlenku legendárního cyklokrosaře Radomíra Šimůnka st., který o podobné činnosti již dříve uvažoval. Projekt se původně zaměřil na podporu talentovaných sportovců, ale postupem času se hlavní aktivitou projektu staly právě CYKLOKROUŽKY, o které byl mezi dětmi a mládeží největší zájem.

Cyklokroužky jsou celorepublikový projekt všeobecné pohybové průpravy a výuky bezpečné jízdy na kole (cyklistiky). Projekt je určený pro děti předškolního a mladšího školního věku. Výuka jízdy na kole probíhájí jednou až dvakrát týdně. Kroužky vedou zkušení lektoři, kteří mají dobrý vztah k dětem a práce s nimi je baví. Činnost cyklistických kroužků probíhá během školního roku, takže v době prázdnin a o víkendu se kroužky nekonají.

V kroužcích dbáme na to, abychom děti rozvíjeli v pohybu všestranně, učíme je bezpečně jezdit na kole a rozvíjíme správné pohybové návyky a kladný vztah ke sportu. Vytváříme pro děti bezpečné prostředí party kamarádů se stejným zájmem, což je důležitý faktor prevence sociálně-patologických jevů. Motoricko-funkční příprava dětí je zásadní součástí procesu vyvážené pohybové přípravy, která je vhodná právě pro žáky základních škol.

Jednotlivá cvičení nevytvářejí základ jedné konkrétní sportovní disciplíny, ale jsou ideálním prostředkem ke zlepšení pohybových dispozic každého člověka. Tato cvičení děti učí poznávat, vnímat a správně ovládat své tělo a i díky nim je možné si osvojit vhodné pohybové stereotypy. Možnost využití motoricko-funkčních cvičení je velmi široká, nicméně nejvýrazněji nacházejí uplatnění u začátečníků, mezi něž patří právě děti.

V Písku začínáme od 4.12.2018. První setkání se uskuteční v tělocvičnách – každé úterý v ZŠ J. K. Tyla od 15:30 do 17:00 hodin a každý čtvrtek v ZŠ J. Husa od 17:30 do 19:00 hodin.

Více info na: http://www.cyklokrouzky.cz/…ouzek-pisek/